حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست ؟

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست ؟

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست ؟Reviewed by حمید انتظاری on Aug 15Rating: 5.0حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست ؟ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست،

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست ؟

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث بردن و پرداخت نفقه را از راه “شرط ضمن عقد” تثبیت نمایند. از ویژگیهای دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا ….

با پایان یافتن مدت و یا بذل و بخشش آن، علقه زوجیت قطع میشود. برای این نکاح نیز عده وجود دارد و آن دو حیض کامل است و اولاد این علقه مانند فرزندان نکاح دائم از تمام مزایای حقوقی برخوردارند. (۱)بیشتر فقها اذن پدر را برای ازدواج موقت با دختر باکره شرط میدانند. (۲) براساس فتوای این‏ فقها اگر دختر باکره‏ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی درآید، این عقد باطل است و نسبت به دختر احکام زوجیت بار نیمی شود، مگر این که مجدداً با اذن پدرش او را به عقد خود درآورد.(۳)بعضی از فقها اذن ولی را در عقد موقت دختر باکره شرط نمی دانند و اذن و نظر موافق خود دختر باکره را کافی می دانند، اگر چه احتیاط مستحب می دانند که از ولی دختر باکره اذن گرفته شود.(۴) براساس فتوای این فقها اگر دختر باکره ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی در آید، این عقد موقت صحیح است و احکام زوجیت موقت بر آن بار می شود.در ازدواج دائم یا موقت باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را خود زن و مرد می خوانند یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آن ها بخواند.(۵)اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت و مقدار مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: “زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” بعد بدون فاصله بگوید “قبلت هکدا” صحیح است. اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: “زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: “قبل لموکلی هکذا” صحیح میباشد. (۶)اما درخصوص این که آیا عقد موقت معاطاتی هم میشود یا نه، میتوان این گونه جواب داد که همه فقها (چه در عقد دائم و چه در عقد موقت) اجرای صیغه عقد را شرط میدانند و تنها رضایت زن و مرد را برای تحقق عقد کافی نمیدانند (۷)و همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمیشود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود. اگر به زبان عربی آشنا نیستند، میتوانند به زبان فارسی یا ترکی و یا هر زبانی صیغه عقد را بخوانند، ولی باید الفاظی را بگویند که معنای همان صیغه عربی را بفهماند،(۸) مثلاً زن میگوید: من‏ خودم را در مدت معین (که از قبل در صحبت تعیین شده) و در مقابل مهر معین (که تعیین شده) به ازدواج تو درمیآورم. و مرد میگوید که: ازدواج را با این شرط پذیرفتم. به فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‏ای، ازدواج معاطاتی مشروع نیست(۹) و به فتوای ایشان با تمکن از اجرای عقد به صیغه عربی، اجرای عقد به غیر عربی کفایت نمیکند. (۱۰) پی نوشت ها : ۱٫ حسین کریمی، خیمه عفاف، ص ۲۲٫ ۲٫ برای آگاهی بیشتر ر. ک به: توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۳۸۷، مسأله ۲۳۷۶؛ استفتاءآت جدید، آیت الله تبریزی، ص ۳۳، سؤال ۱۴۸۱؛ استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی، ج ۱، ۴۳۶، س ۱۵۴۶؛ استفتائات، آیت الله مکارم، ج ۲، ص ۳۱۸، س ۹۱۳٫ ۳٫آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص ۳۳۳، سؤال ۱۴۸۱٫۴٫ آیت الله گلپایگانی(ره) مجمع المسائل، ج۴، ص ۳۰۵، س ۸۴۳٫۵٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۶٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۲، مسئله ۲۳۶۹٫۷٫ همان، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۸٫ همان، ص ۳۸۴ و ۳۸۵٫۹٫ همان، ص ۴۴۷، احکام الزواج و ما یناسب المقام.۱۰٫ همان، ص ۴۵۰، احکام الزواج و ما یناسب المقام.


===========================

آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین خود در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته است که متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در مورد صیغه را در پی می خوانید.
حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه است و روابط و محدوده حجاب تا چه حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد؟
صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است .
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند؟
با اجازه پدر یا جد پدری اشکال ندارد.
آیا می توان دختری را که به دلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد؟
اذن لازم است .
در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند؟
۱ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی به هرحال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود.
آیا می شود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا بمدت یک ساعت می خواهم به مبلغ فلان مقدار؟
اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر این صورت زن به مرد می گوید: تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا) به فلان مبلغ وسپس مرد می گوید: قبول کردم .
من دختری ۲۳ ساله هستم که مدت ۶سال است خواستگاری دارم که ۲۴ سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا ۶ ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا می توان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان هست ، راهنماییم کنید؟
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم .
اگر دختر و پسر ندانند که اجازه پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد؟
عقد باطل است .
آیا زنی را که زنا کرده است را می توان به عقد غیر دایم خود در آورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دایم درآید عده دارد یاخیر؟
۱عده لازم نیست ولی اگر زن از زن های مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن .
۲اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد.
۳اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.
آیا من می توانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته می روم در آنجا خانمی را برای مدت یک ساعت صیغه کنم؟حتی اگر به شهرها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمی توانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.
با چه شرایطی می توان زن غیر مسلمان را صیغه کرد؟
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .
آیا صیغه دختر باکره بدون اذن پدر جایز است یا خیر؟
جایز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت .
در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت؟
دختره باکره اگر در شوون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .
برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدور نیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و می توانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید.
آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستیشخص دیگری صیغه را جاری کند؟خواندن صیغه چگونه است؟
خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند می توانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر بطور دقیق زن می گوید: زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد می گوید: قبلت .
ضمن سلام نظر حضرت عالی را در مورد عده زنان فاحشه بفرمایید آیا ازدواج موقت با آنها مشکل دارد؟
ازدواج با آنها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد.
آیا می توان با دختری که قبلا بطور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد؟
اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست . من با دختری دوستم می توانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی ، فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم .
با اذن پدر یا جد پدری اشکال ندارد.
چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشد و در عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت؟
پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد.
برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است؟
اگر همسر دایمی مسلمان نداشته باشد متعه با زن مسیحی و یهودی جایز است .
بنده در کشور ژاپن زندگی می کنم که اکثر مردم آن یا بودایی هستند یا دینی ندارند. من برای اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم . لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱ آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟
۲ آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟
۳ اگر گفتند بودایی هستم چه حکمی دارد؟
۴ آیا در صورت منفی بودن سوالات فوق می توان آنها را به عنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟(خود آنها راغب هستند).
۱ اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود و لو به اعتراف خود ازدواج موقت با وی جایز نیست .
۲ جایز نیست مگر اینکه عرفا مسیحی یا یهودی باشد.
۳ جایز نیست .
۴ جایز نیست .
آیا کسی می تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دایم ازدواج کند؟
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عده وی می تواند با خواهر او ازدواج دایم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .
آیا متعه با کسی که نمی خواهیم با او نزدیکی کنیم و فقط برای ایجاد محرمیت متعه می کنیم به اجازه ولی نیاز دارد؟
اگر بکر باشد اجازه ولی در این صورت هم لازم است .
در چه صورتی اجازه پدر برای زن در صیغه عقد موقت لازم است؟
در هر عقدی اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج زنی که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتی که زن در شئون زندگی مستقل باشد مبنی بر احتیاط است .
منبع پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی

1 دیدگاه

  1. بازتاب: دشت مرکزی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *