برنامه ریزی برای وکالت

چه زمان و چگونه برای آزمون وکالت 95 شروع به خواندن کنیم

چه زمان و چگونه برای آزمون وکالت 95 شروع به خواندن کنیم سوال اول : اولین قدم برای درس خواندن چیست و چگونه آغاز کنیم؟ پس از تهیه منابع مورد نظر نوبت به برنامه ریزی و سپس خواندن آن منابع میرسد برای دور اول خواندنتان ابتدا باید بدانید که چگونه برنامه ریزی کنید و هر […]