تعلیق اجرای مجازات

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، […]

تعلیق اجرای مجازات به چه معنایی است؟

تعلیق اجرای مجازات به چه معنایی است؟

تعلیق اجرای مجازات به چه معنایی است؟ تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت […]