تکالیف زن و شوهر در ازدواج موقت

تکالیف زن و شوهر در ازدواج موقت

تکالیف زن و شوهر در ازدواج موقت ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت […]