جرایم غیر قابل گذشت

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، […]