حبس قابل تبدیل

حبس زیر سه ماه ممنوع است

حبس زیر سه ماه ممنوع است دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال ۷۳ با تصویب ماده ۳ […]