حسین طالع

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم در دادگاه کیفری

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم در دادگاه کیفری متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است که […]