زندان

با آزادترین زندان دنیا آشنا شوید

با آزادترین زندان دنیا آشنا شوید تصوری که همه از زندان دارند، مکانی مخوف با محدویت‌های بسیار و شرایط سخت است. شاید کسی حتی فکرش را هم نکند که زندانی روی کره‌ی زمین وجود داشته باشد که نه تنها شرایط فوق را نداشته، بلکه بیشتر به یک تفریحگاه شبیه باشد تا زندان!.  زندان بستوی (Bastoy) […]

شرایط اعطای آزادی مشروط چیست؟

گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و منطقاً […]

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است طبق ماده ۱۶ قانون مذکور اگر محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس […]

زنان سرپرست خانوار در اولویت آزادی از زندان

زنان سرپرست خانوار در اولویت آزادی از زندان

زنان سرپرست خانوار در اولویت آزادی از زندان 172 زندانی جرایم غیرعمد با اولویت زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه تهران در حالی آزاد شدند که شورای شهر تهران چندی پیش یک فوریت طرح “ترخیص زنان زندانی با محکومیت مالی بدون قصد” را تصویب کرده بود. این جشن آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در حالی […]