شرایط ثبتنام آزمون قضاوت 94

اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1394

اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1394

اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1394 پرداخت هزینه ثبت‌نام آزمون قضات سال 94 به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود. مرحله نخست آزمون استخدامی قضات در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۸ به صورت تستی در ۱۵ مرکز استان برگزار می شود. به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، آزمون استخدامی قضات در سال جاری در […]