شهامت

هفت چیز که مانع از دستیابی به موفقیت توسط شما می‌شوند

هفت چیز که مانع از دستیابی به موفقیت توسط شما می‌شوند پس اگر می‌خواهید موفقیت را به چنگ بیاورید، بهتر است از هفت مورد زیر دوری کنید. تعویق معمولاً عبارت «بعداً آن را انجام می‌دهم» با «هیچ‌وقت آن را انجام نمی‌دهم» برابری می‌کند و البته این هدف پنهان از به تعویق انداختن کارها نیست. هیچ‌کدام […]