شیوه خلاصه نویسی مطالب حقوقی

چطور خلاصه نويسي کنيم؟

چطور خلاصه نويسي کنيم؟

چطور خلاصه نويسي کنيم؟ پرسش: لطفا طريقه درست خلاصه نويسي کردن را بگوييد؟   پاسخ: به طور کلي خلاصه ‌نويسي و يادداشت ‌برداري به چهار دليل پيشنهاد مي‌شود: اول اينکه هنگام مطالعه و دقيق خواني از اصول مهم به شمار مي‌آيد و در عميق تر کردن يادگيري مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کمتر […]