ضابط دادگستری

ضابطان در جرایم غیرمشهود حق انجام اقدامی بدون دستور مقام قضایی را ندارند

ضابطان در جرایم غیرمشهود حق انجام اقدامی بدون دستور مقام قضایی را ندارند

ضابطان در جرایم غیرمشهود حق انجام اقدامی بدون دستور مقام قضایی را ندارند یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه در مورد جرایم غیرمشهود، قانونگذار صراحتاً اعلام می‌کند که باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد و بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق انجام اقدامی در مورد جرایم غیرمشهود را ندارد، گفت: در مورد […]

حفره‎ای در قانون آیین دادرسی کیفری

حفره‎ای در قانون آیین دادرسی کیفری سید جعفر اسحاقی مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگيري مهارت­هاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضایی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته […]