قلبه بر تنبلی

چطور تنبل نباشیم و از تنبل نبودن لذت ببریم؟

چطور تنبل نباشیم و از تنبل نبودن لذت ببریم؟

چطور تنبل نباشیم و از تنبل نبودن لذت ببریم؟ میخواهید جلوی تنبل بودن خود را بگیرید؟ همه ما از اینکه یک بعد از ظهر یا یک آخر هفته را استراحت مطلق داشته باشیم، استقبال می‌کنیم. اما اگر این تمایل برای مدت زمان بیشتر و حدود یک هفته باشد باید در این مورد نگران شوید. دوست دارید […]