مهدورالدم چه کسی است؟

قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود؟

قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود؟

قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود؟ مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان   در قالب قتل‌هایی که مشمول علل موجهه […]