مواد درسی ادبیات فارسی

بهمن کشاورز: غلط‌های املایی دانشجویان حقوق شرم‌آور است

بهمن کشاورز: غلط‌های املایی دانشجویان حقوق شرم‌آور است رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلط‌های املایی فاحش دیده می‌شود که این مسأله شرم‌آور است، گفت: به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی«زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در […]