پذیرش کاراموز وکالت در سال 95

ظرفیت کانون وکلای استان البرز برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای استان البرز برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای استان البرز برای آزمون وکالت ۹۵ جلسه كمیسیون تبصره ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه در خصوص تعیین  ظرفیت پذیرش تعداد كاراموزان كانون وكلای البرز در ازمون سال ٩٥ به دعوت ریاست كانون وكلای البرز و با حضور اعضای هیات مدیره،مسئولین كمیسیونهای كاراموزی،حمایت ،روابط عمومی و دادستان انتظامی و نیز مدعوین جلسه […]