30 ویژگی ایرانی مطلوب

۳۰ ویژگی یک «ایرانی مطلوب»

۳۰ ویژگی یک «ایرانی مطلوب» در ادامه سلسله مطالب «۳۰ ویژگی»، دکتر محمود سریع‌القلم، این بار «۳۰ ویژگی یک ایرانی مطلوب» را برای عصر ایران به رشته تحریر در آورده است که حاوی نکات جالب و تامل‌برانگیزی است. ۱- بسیار کم حرف می‌زند چون کار و فعالیت به او فرصت حرف زدن نمی‌دهد. ۲- وقتی […]