رای غیابی

بررسی ابلاغ قانونی و واقعی

بررسی ابلاغ قانونی و واقعی

ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است ابلاغ، قاعده‌‌ای عام […]

چگونگی رسیدگی پرونده هایی که متهم در دادگاه حاضر نمی شود

چگونگی رسیدگی پرونده هایی که متهم در دادگاه حاضر نمی شود

چگونگی رسیدگی پرونده هایی که متهم در دادگاه حاضر نمی شود در برخی از پرونده های قضایی، متهم یافت نمی شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نمی یابد. در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می شود و دادگاه […]