استخدام بانک ملت در سال ۹۷

استخدام بانک ملت در سال ۹۷

استخدام بانک ملت در سال ۹۷Reviewed by حق جو on Jan 19Rating: 5.0استخدام بانک ملت در سال 97بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري، به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری، به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری(حقوقی و IT ) و متصدی حفاظت، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی (جهت رده شغلی بانکدار) ، کارشناسی و کارشناسی ارشد (جهت رده شغلی متصدی امور اداری) و دیپلم (جهت رده شغلی متصدی حفاظت)، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جداول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید.

جدول شماره ۱ (رده شغلی بانکدار)
ردیفاستانشهرجنسیت
۱آذربایجان شرقیبستان آبادمرد و زن
۲صوفیانمرد
۳اسکومرد
۴تبریزمرد و زن
۵مراغهمرد و زن
۶مرندمرد و زن
۷آذربایجان غربیارومیهمرد و زن
۸سردشتمرد
۹پیرانشهرمرد
۱۰اشنویهمرد
۱۱بوکانمرد
۱۲قره ضیاالدینمرد
۱۳شاهین دژمرد
۱۴خویمرد و زن
۱۵میاندوآّبمرد و زن
۱۶مهابادمرد
۱۷اردبیلپارس آبادمرد
۱۸مشگین شهرمرد
۱۹بیله سوارمرد
۲۰گرمیمرد
۲۱اصفهاناصفهانمرد
۲۲کاشانمرد
۲۳اردستانمرد
۲۴خور و بیابانکمرد
۲۵نائینمرد
۲۶گلپایگانمرد
۲۷نجف آبادمرد
۲۸دورچهمرد
۲۹خمینی شهرمرد
۳۰شاهین شهرمرد
۳۱هرندمرد
۳۲فلاورجانمرد
۳۳فریدونشهرمرد
۳۴دستجامرد
۳۵سمیرممرد
۳۶شهرضامرد
۳۷البرزفردیسمرد و زن
۳۸نظرآبادمرد
۳۹اشتهاردمرد
۴۰طالقانمرد
۴۱شهرقدسمرد
۴۲شهریارمرد و زن
۴۳هشتگردمرد
۴۴کرجمرد و زن
۴۵ایلاممهرانمرد
۴۶ایلاممرد
۴۷دره شهرمرد
۴۸دهلرانمرد
۴۹ارکواز ملکشاهیمرد
۵۰بوشهربندر ریگمرد
۵۱برازجانمرد
۵۲بندر دیلممرد
۵۳بندر گناوهمرد و زن
۵۴بندر بوشهرمرد و زن
۵۵اهرممرد
۵۶تهرانتهرانمرد و زن
۵۷اسلامشهرمرد و زن
۵۸رباط کریممرد و زن
۵۹چهارمحال و بختیاریشهرکردمرد و زن
۶۰بروجنمرد
۶۱خراسان جنوبینهبندانمرد
۶۲فردوسمرد
۶۳بشرویهمرد
۶۴خراسان رضویمشهدمرد و زن
۶۵چنارانمرد
۶۶سرخسمرد
۶۷بجستانمرد
۶۸فیض آبادمرد
۶۹تربت حیدریهمرد
۷۰فریمانمرد
۷۱نقابمرد
۷۲درگزمرد
۷۳گنابادمرد و زن
۷۴کاشمرمرد و زن
۷۵بردسکنمرد
۷۶تربت جاممرد و زن
۷۷خوافمرد
۷۸نیشابورمرد و زن
۷۹سبزوارمرد و زن
۸۰جغتایمرد
۸۱قوچانمرد
۸۲خراسان شمالیاسفراینمرد
۸۳شیروانمرد
۸۴بجنوردمرد
۸۵گرمهمرد
۸۶خوزستانشوش دانیالمرد
۸۷ایذهمرد
۸۸رامشیرمرد
۸۹هندیجانمرد
۹۰مسجدسلیمانمرد
۹۱آبادانمرد
۹۲خرمشهرمرد
۹۳بندرماهشهرمرد
۹۴شوشترمرد
۹۵رامهرمزمرد
۹۶باغملکمرد
۹۷گتوندمرد
۹۸دزفولمرد و زن
۹۹زنجاندندیمرد
۱۰۰زنجانمرد
۱۰۱آببرمرد
۱۰۲سمنانشاهرودمرد و زن
۱۰۳گرمسارمرد
۱۰۴دامغانمرد
۱۰۵سمنانمرد و زن
۱۰۶سیستان و بلوچستانزابلمرد و زن
۱۰۷چابهارمرد
۱۰۸ایرانشهرمرد
۱۰۹زاهدانمرد و زن
۱۱۰فارسشیرازمرد و زن
۱۱۱خرامهمرد
۱۱۲نورآبادمرد
۱۱۳فیروزآبادمرد
۱۱۴لارمرد
۱۱۵خفرمرد
۱۱۶کازرونمرد و زن
۱۱۷بیضاءمرد
۱۱۸دارابمرد
۱۱۹فسامرد
۱۲۰نی ریزمرد
۱۲۱بواناتمرد
۱۲۲مرودشتمرد
۱۲۳ارسنجانمرد
۱۲۴جهرممرد
۱۲۵میمندمرد
۱۲۶قیر و کارزینمرد
۱۲۷قزوینقزوینمرد و زن
۱۲۸بوئین زهرامرد
۱۲۹آبیکمرد
۱۳۰تاکستانمرد
۱۳۱خاکعلی(آّبیک)مرد
۱۳۲قمقممرد و زن
۱۳۳کردستانسنندجمرد و زن
۱۳۴بانهمرد
۱۳۵سقزمرد
۱۳۶دیواندرهمرد
۱۳۷قروهمرد
۱۳۸کرمانسیرجانمرد و زن
۱۳۹بردسیرمرد
۱۴۰بممرد و زن
۱۴۱ریگان بممرد
۱۴۲جیرفتمرد و زن
۱۴۳کهنوجمرد
۱۴۴بافتمرد
۱۴۵زرندمرد
۱۴۶رفسنجانمرد
۱۴۷کرمانشاهگیلانغربمرد
۱۴۸اسلام آباد غربمرد و زن
۱۴۹سنقروکلیاییمرد و زن
۱۵۰سرپل ذهابمرد
۱۵۱صحنهمرد
۱۵۲کنگاورمرد
۱۵۳کرمانشاهمرد و زن
۱۵۴کهگیلویه و بویراحمدیاسوجمرد
۱۵۵دوگنبدانمرد
۱۵۶دهدشتمرد
۱۵۷گیلانلنگرودمرد
۱۵۸لاهیجانمرد
۱۵۹آستارامرد
۱۶۰خلیف آبادمرد
۱۶۱مازندرانسوادکوهمرد
۱۶۲قائمشهرمرد و زن
۱۶۳جویبارمرد
۱۶۴محمودآبادمرد
۱۶۵نورمرد
۱۶۶آملمرد و زن
۱۶۷ساریمرد و زن
۱۶۸بهشهرمرد
۱۶۹بابلمرد
۱۷۰بابلسرمرد
۱۷۱رامسرمرد
۱۷۲نوشهرمرد
۱۷۳مرکزیاراکمرد و زن
۱۷۴ساوهمرد و زن
۱۷۵آشتیانمرد
۱۷۶خمینمرد
۱۷۷شازندمرد
۱۷۸دلیجانمرد
۱۷۹زرندیهمرد
۱۸۰محلاتمرد
۱۸۱مناظق آزادکیشمرد
۱۸۲قشممرد
۱۸۳هرمزگانرودانمرد
۱۸۴مینابمرد و زن
۱۸۵جناح بستکمرد
۱۸۶بندر لنگهمرد
۱۸۷بندرعباسمرد و زن
۱۸۸همدانهمدانمرد و زن
۱۸۹رزنمرد
۱۹۰بهارمرد
۱۹۱تویسرکانمرد
۱۹۲اسدآبادمرد
۱۹۳ملایرمرد
۱۹۴نهاوندمرد
۱۹۵یزدبافقمرد
۱۹۶ابرکوهمرد
۱۹۷یزدمرد
جدول شماره ۲ (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی))
ردیفاستانشهرجنسیت
۱آذربایجان شرقیتبریزمرد
۲آذربایجان غربیارومیهمرد
۳اردبیلاردبیلمرد
۴اصفهاناصفهانمرد
۵بوشهربوشهرمرد
۶تهرانتهرانمرد و زن
۷خراسان رضویمشهدمرد
۸خراسان شمالیبجنوردمرد
۹خوزستاناهوازمرد
۱۰زنجانزنجانمرد
۱۱سمنانسمنانمرد
۱۲سیستان و بلوچستانزاهدانمرد
۱۳فارسشیرازمرد
۱۴قمقممرد
۱۵کردستانسنندجمرد
۱۶کرمانکرمانمرد
۱۷گلستانگرگانمرد
۱۸گیلانرشتمرد
۱۹لرستانخرم آبادمرد
۲۰مازندرانساریمرد
۲۱هرمزگانبندرعباسمرد
۲۲یزدیزدمرد
جدول شماره ۳ (رده شغلی متصدی حفاظت)
ردیفاستانشهرجنسیت
۱آذربایجان شرقیتبریزمرد
۲البرزکرجمرد
۳ایلامایلاممرد
۴بوشهربوشهرمرد
۵برازجانمرد
۶کنگانمرد
۷چهارمحال بختیاریشهرکردمرد
۸خراسان رضویتربت حیدریهمرد
۹تربت جاممرد
۱۰گنابادمرد
۱۱خراسان شمالیبجنوردمرد
۱۲خوزستانآبادانمرد
۱۳بندر ماهشهرمرد
۱۴شوشترمرد
۱۵اهوازمرد
۱۶زنجانزنجانمرد
۱۷سمنانسمنانمرد
۱۸سیستان و بلوچستانچابهارمرد
۱۹ایرانشهرمرد
۲۰زابلمرد
۲۱فارسآبادهمرد
۲۲لارمرد
۲۳کازرونمرد
۲۴فسامرد
۲۵جهرممرد
۲۶قزوینقزوینمرد
۲۷کرمانکرمانمرد
۲۸شهربابکمرد
۲۹زرندمرد
۳۰بممرد
۳۱رفسنجانمرد
۳۲جیرفتمرد
۳۳سیرجانمرد
۳۴کرمانشاهاسلام آبادمرد
۳۵کرمانشاهمرد
۳۶کهگیلویه و بویر احمدیاسوجمرد
۳۷گیلانرشتمرد
۳۸بندرانزلیمرد
۳۹لاهیجانمرد
۴۰مازندرانچالوسمرد
۴۱مرکزیاراکمرد
۴۲هرمزگانبندرلنگهمرد
۴۳مینابمرد
۴۴همدانهمدانمرد
۴۵کردستانسنندجمرد
۴۶یزدیزدمرد
جدول شماره ۴ (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش IT))
استانشهرجنسیت
تهرانتهرانمرد و زن

> شرایط عمومی و اختصاصی

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی(جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری)
تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(۹۷/۱۱/۱۸) باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه پس از تایید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
۴- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی(جهت رده شغلی متصدی حفاظت)
تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(۹۷/۱۱/۱۸) باشد.
تبصره ۲: دارندگان کارت معافیت پزشکی، مجاز به شرکت در آزمون رده شغلی متصدی حفاظت نمی باشند.
۵- عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی
۶- تندرستی و توانائی کامل جسمی‏/روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد بانک
۷- قبولی در آزمون آمادگی جسمانی بانک جهت رده شغلی متصدی حفاظت
تبصره : حداقل قد متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت می بایست حداقل ۱۷۸ سانتیمتر باشد.
۸- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
۹- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
۱۰- مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی :

رده شغلیمقطع تحصیلی
بانکدارلیسانس
متصدی امور اداری(بخش حقوقی)لیسانس و فوق لیسانس
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات)لیسانس و فوق لیسانس
متصدی حفاظتدیپلم

تبصره۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(۹۷/۱۱/۱۸) باشد.
تبصره۲: صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم جهت شغل متصدی حفاظت ، کارشناسی جهت رده شغلی بانکدار و کارشناسی‏ وکارشناسی ارشد جهت رده شغلی متصدی امور اداری (مطابق با جدول ذیل)، مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
۱۱- حداقل معدل مدارک تحصیلی جهت شرکت در آزمون ۱۴ می باشد.
۱۲ – دارا بودن حداکثر سن ۳۰ سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین ۶۷/۱۱/۱۸‏ به بعد) جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری
۱۳- دارا بودن حداکثر سن ۲۵ سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین ۷۲/۱۱/۱۸ به بعد) جهت رده شغلی متصدی حفاظت
۱۴- رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی :

شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی و گرایشهاکارشناسی ارشد
کارشناسی
بانکدارمدیریتبازرگانی، مالی، صنعتی، دولتی، بیمه، امور بانکی، امور بیمه، بازاریابی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
علوم اقتصادی ‏/ اقتصادبازرگانی، نظری، صنعتی، پول و بانکداری، کشاورزی، اقتصاد اسلامی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
آمارآمار و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
ریاضیریاضیات و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
بانکداریامور بانکی، بانکداری، بانکداری اسلامی، امور شعب بانک‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
حسابداریحسابداری، صنعتی، مالی، مالیاتی، دولتی، بانکی، بازرگانی، مدیریت، حسابرسی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
مهندسی صنایعمهندسی صنایع‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
متصدی امور اداریحقوقحقوق قضاییحقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل
مهندسی کامپیوترسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعیسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، رایانش امن، معماری سیستم های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
مهندسی فناوری اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، سیستم های چند رسانه ای، سامانه های شبکه ای، معماری سازمانی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه های ارتباطی وکامپیوتری
مدیریت فناوری اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیک، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار
علوم کامپیوتری‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-الگوریتم و نظریه محاسبات، محاسبات علمی، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظریه سیستم ها
متصدی حفاظتدیپلمکلیه رشته ها (مورد تایید وزارت آموزش و پرورش)

تبصره۱: متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق قضایی مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره۲: آزمون استخدامی رده شغلی متصدی امور اداری (IT) در رشته های تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتری صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد.
تبصره۳: متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های مرتبط IT مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره ۴: درخصوص مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره ۵: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(۹۷/۱۱/۱۸) باشد.
تبصره ۶: متقاضیان دانشجوی مقاطع بالاتر، می بایست قبل از بکارگیری در بانک، از ادامه تحصیل انصراف داده و برگه تسویه حساب نهایی با دانشگاه را به بانک، ارائه نمایند.(دانشجویان مقاطع بالاتر در صورت عدم اتمام واحدهای درسی، مجاز به شرکت در آزمون مقطع پایین تر می باشند).

رده شغلیمنابع آزمون
بانکدارهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه _ ریاضیات و آمار _ مباحث بازاریابی
متصدی امور اداری(حقوق)هوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی _ حقوق مدنی _ آیین دادرسی مدنی _ حقوق تجارت _ آیین دادرسی کیفری
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات)هوش مصنوعی‏- پایگاه داده‏- مهندسی نرم افزار‏- سیستم عامل‏- امنیت داده‏- معماری کامپیوتر‏- شبکه کامپیوتری ‏- زبان انگلیسی عمومی
متصدی حفاظتهوش و استعداد تحصیلی _ زبان انگلیسی _ ادبیات فارسی _ معارف اسلامی _ ریاضی _ آشنایی با مباحث بانکی

۱۶‏- متقاضی می بایست ساکن و بومی شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهای مندرج در جداول ۱، ۲، ۳ و ۴) باشد.
۱‏-۱۶ متقاضیانی که یکی از شروط ذیل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومی تلقی می شوند:
الف) متقاضی متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.
ب ) متقاضی ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل ۲ سال در آن شهر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل کرده باشد.
ج ) متقاضی ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل یکسال بصورت پیوسته یا ۲ سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در شهر مذکور را داشته باشد.
د ) متقاضی در ۲ سال اخیر (بصورت پیوسته) در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد( با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری بنام خود یا پدر یا مادر )
تبصره۱: متقاضیان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلی نیز فاقد شرایط مندرج در بندهای فوق (الف ، ب ، ج و د) باشند، مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره۲: از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقل۱۵سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گردید.
۱۷‏-ارائه گواهینامه مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL) از سوی پذیرفته شدگان آزمون کتبی رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری ( صرفا بخش حقوقی ) الزامی می باشد.
۱۸- قبولی در آزمون :
مراحل استخدامی شامل آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه استخدامی و روانشناختی، تست آمادگی جسمانی (صرفاً جهت متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت)، گزینش و معاینات پزشکی، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک می باشد.
تبصره ۱: اعلام قبولی مرحله کتبی در رده شغلی متصدی امور اداری صرفاً براساس نمره مکتسبه و بدون ملحوظ نمودن سهمیه جهت مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.
تبصره۲: آزمون کتبی بصورت چهارگزینه ای بوده و با احتساب نمره منفی (یک سوم) ارزیابی می گردد (نمره منفی شامل پاسخهای نادرست و همچنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال می باشد).
۱۹‏- از توفیق یافتگان مراحل استخدامی فوق، قبل از بکارگیری در بانک، ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صرفاً صادره از بانک ملت ) اخذ می گردد.
۲۰‏- حوزه امتحانی داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعیین گردیده و محل برگزاری آزمون کتبی، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر می گردد.

روزشمار آزمون استخدامی سال ۹۷

مرحله انجام کارتاریخ
ثبت نام اینترنتیاز ساعت ۸ صبح تاریخ 97/10/29 لغایت ساعت ۲۴ تاریخ۹۷/۱۱/۰۸
دریافت کارت ورود به جلسه آزموناز تاریخ 97/11/15 لغایت 97/11/16
آزمون کتبیتاریخ 97/11/18

> مراحل ثبت نام

۱‏- مراجعه به سایت بانک ملت
۲‏-تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
۳‏-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
۴‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ( ششصد هزار) ریال، اقدام و سایر مراحل ثبت نام را تا دریافت کد رهگیری طی نمایند.
تبصره: با عنایت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام می گردد صرفاً متقاضیانی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در جداول و متن آگهی می باشند، نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

نکات مهم در ثبت نام:
۱- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۳- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسی اصل مدارک پذیرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامی متقاضی در هر مرحله از فرایند استخدام، جلوگیری بعمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

> تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه آزمون

داوطلبان می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۱/۱۶‏ جهت دریافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سایت یاد شده مراجعه نمایند. بدیهی است به همراه داشتن برگه ورود به جلسه، شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
تبصره: داوطلبان می بایست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، مدرک تحصیلی، شماره داوطلبی، شماره صندلی) و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت می توانند از طریق قسمت مربوطه در سایت, نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

تذکرات مهم:
۱‏- آخرین اخبار و اطلاعیه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طریق درج در وب سایت اینترنتی بانک ملت ، معتبر بوده و بانک مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایتها و فضای مجازی، نخواهد داشت.
۲‏- چنانچه پس از توفیق متقاضیان در مرحله کتبی آزمون و بررسی و تطبیق مدارک استخدامی آنان با شرایط مندرج در آگهی حاضر یا در هر مرحله از بررسی های بعدی از سوی بانک مشخص شود داوطلبی واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده نمی باشد، حتی در صورت توفیق در آزمون کتبی و هریک از مراحل استخدامی و یا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواهد شد و در این صورت داوطلب
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۳‏- ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۴‏- چنانچه مشخص شود داوطلبی با دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم جهت رده شغلی متصدی حفاظت ، مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس جهت رده شغلی بانکدار و مدرک تحصیلی بالاتر از فوق لیسانس جهت متصدی امور اداری شرکت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵‏- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس حداکثر تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز بانک نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند.
توجه خیلی مهم:
اعلام قبولی متقاضیان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفیق در کلیه مراحل استخدامی و با توجه به نمرات مکتسبه همچنین نیاز هر شهر، نسبت به بکارگیری متقاضیان به ترتیب اولویت اقدام می گردد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره (مازاد بر نیاز هرشهر) نخواهد داشت.
۷‏- هزینه شرکت در آزمون، به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.
۸‏- موکداً اعلام می گردد؛ جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه استخدامی و روانشناختی، تست آمادگی جسمانی (صرفاً جهت متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت)، گزینش و معاینات پزشکی و مطابق نیاز تعیین شده می باشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق توفیق لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۹‏-حوزه امتحانی داوطلبان نیز مطابق استان مورد درخواست تعیین گردیده و از طریق سایت مربوطه قابل رویت می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *