کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا-د-ک

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا-د-ک

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا-د-کReviewed by حمید انتظاری on Aug 14Rating: 5.0کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا.د.ککیفر خواست شفاهی یکی دیگر از نوآوری های ق.آ.د.ک. جدید.(ماده86)

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا.د.ک

✅کیفر خواست شفاهی:
، یکی دیگر از نوآوری های ق.آ.د.ک. جدید.(ماده86)
1- طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر” کیفر خواست شفاهی” تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله دادرسی است.
2- کیفرخواست شفاهی، درموضوع جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری 2 قابل اعمال است .
3- مقام قضایی درخواست کننده، راسا” دادستان یا به درخواست بازپرس می باشد.
4- شرط اعمال این نوآوری : الف- شاکی ومتهم حاضر باشند. ب- متهم حاضر وشاکی حضور نداشته باشد یا گذشت کرده باشد.
ج- تحقیقات مقدماتی کامل باشد.
د- موضوع از جرایم ماده (302) نباشد. (مانند سلب حیات، حبس ابد ….)
5- بعد از طرح شفاهی دعوی، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد .
6- در این تسریع رسیدگی، ارکان دادرسی عادلانه مانند حق تعیین وکیل و مهلت سه روزه جهت تدارک دفاع لحاظ شده است .و تفهیم حق داشتن وکیل ومهلت دفاع و پاسخ متهم، باید درصورتمجلس دادگاه قید شود.
7 – اگر متهم درخواست وکیل و مهلت نداشته باشد، دعوی درهمان جلسه رسیدگی و رای صادر می شود.
8 – اگر ضمن رسیدگی قاضی دادگاه تحقیقات بیشتر لازم بداند، ضمن اخذ تامین مناسب، آنها را انجام یاتکمیل تحقیقات به دادستان یا ضابطان ارجاع می شود.
9- شاکی می تواند دادخواست ضررو زیان حداکثر ظرف پنج روز تقدیم نماید، دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به این دادخواست رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
10 – طرح دعوی کیفری شفاهی بدون کیفرخواست، برای مقامات قضایی اختیاری است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *